นำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินได้ไหม ผิดกฎหมายหรือไม่ อัปเดตล่าสุด !

นำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินได้ไหม

การนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบิน กลายเป็นประเด็นที่นักสูบส่วนใหญ่ให้ความสนใจ เพราะบุหรี่ไฟฟ้าเป็นไอเทมที่นักสูบจะต้องมีติดตัวเอาไว้เวลาไปเที่ยว หรือไปพักผ่อนที่ไหน จะได้หยิบมาสูบอย่างสะดวกสบาย สูบได้อย่างฟินๆ  แต่เนื่องจากกฎเกณฑ์และข้อห้ามในการใช้เครื่องบินมีอยู่มากมาย เช่น ห้ามนำของบางอย่างขึ้นไป นักสูบส่วนใหญ่จึงสงสัยว่าเราสามารถนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินได้ไหม ถ้านำขึ้นเครื่องบินแล้วจะโดนจับหรือไม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้น Podmultivs ขอไขข้อสงสัยให้ทุกคนได้รู้ ด้วยข้อมูลที่ได้รับการอัปเดตล่าสุดครับ

บุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินได้ไหม ?

ข้อมูลอัปเดตล่าสุดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินไว้อย่างชัดเจน โดยในปัจจุบันเราสามารถนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินได้ โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถโหลดน้ำยาบุหรี่ที่มีขนาดไม่เกิน 100 ml. เข้าเครื่องบินได้อีกด้วย 

แต่เมื่อนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินแล้ว ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อบังคับของสายการบินอย่างเคร่งครัด ห้ามฝ่าฝืนกฎโดยเด็ดขาด เพราะการฝ่าฝืนกฎ จะส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศ และยังทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย // คลิกดูตัวอย่างการประกาศจากสายการบิน Airasia เกี่ยวกับการนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบิน

นำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบิน ผิดกฎหมายหรือไม่

การนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินไม่ผิดกฎหมาย แต่ต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด เช่น แยกชิ้นส่วนอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าให้เรียบร้อย และห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบินอย่างเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามข้อกฎหมายในมาตราที่ 26 พ.ศ. 2558

นำบุหรี่ไฟฟ้า หรือพอตไฟฟ้า ขึ้นเครื่องบิน ต้องทำอย่างไร

นำบุหรี่ไฟฟ้า หรือพอตไฟฟ้า ขึ้นเครื่องบิน ต้องทำอย่างไร ?

ก่อนนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบิน ผู้โดยสารจะต้องศึกษานโยบาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับให้ขึ้นใจ และต้องนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องอย่างถูกวิธี ซึ่งการนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินอย่างถูกวิธี จะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

1.เข้ารับการสแกนกระเป๋าสัมภาระ

ก่อนจะนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบิน ผู้โดยสารจะต้องเข้ารับการสแกนสัมภาระ ซึ่งในขั้นตอนนี้ ให้ผู้โดยสารนำบุหรี่ไฟฟ้าไปวางในตะกร้าสแกนสัมภาระเอาไว้ก่อน และควรแยกชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า แทงก์ หัวพอต ฯลฯ ให้เรียบร้อยก่อน แต่หากเป็นพอตใช้แล้วทิ้งก็ไม่จำเป็นต้องแยกส่วนครับ

2.ไม่เดินเข้าเครื่องสแกนโดยพกบุหรี่ไฟฟ้าติดตัว

ห้ามเดินเข้าเครื่องสแกนโดยพกบุหรี่ไฟฟ้าติดตัวไปด้วย เพราะถ้าพกบุหรี่ไฟฟ้าติดตัวไปด้วย เครื่องสแกนจะส่งสัญญาณเตือน ทำให้ผู้โดยสารต้องเสียเวลาเข้าเครื่องสแกนอีกครั้ง 

พกบุหรี่ไฟฟ้าติดตัวขึ้นเครื่องบินได้แบบเดิม

3.พกบุหรี่ไฟฟ้าติดตัวได้แบบเดิม

เมื่อผ่านเครื่องสแกนแล้ว ให้นำบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอตเปลี่ยนหัวกลับมาพกติดตัว แล้วเดินขึ้นเครื่องบินตามปกติ โดยไม่ต้องตรวจสอบอีกครั้ง

4.ห้ามชาร์จแบตบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบิน

ห้ามชาร์จแบตเตอรี่บุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบินอย่างเด็ดขาด เพราะการชาร์จบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบิน อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรง หรือเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันได้ 

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเอาขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่ ?

การนำน้ำยาซอลนิคหรือน้ำยาฟรีเบสขึ้นเครื่องสามารถทำได้ แต่ปริมาณน้ำยาบุหรี่ใน 1 ขวดจะต้องไม่เกิน 100 ml. หากน้ำยาเกิน 100 ml. ต่อ 1 ขวด ห้ามนำเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

สูบบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบินได้ไหม

สูบบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบินได้ไหม ?

แม้ว่าสายการบินในประเทศและต่างประเทศจะอนุญาตให้นำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินได้ แต่ก็ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารสูบบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบิน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตาม เพราะการสูบบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบินผิดกฎหมายสากลเกี่ยวกับการเดินทางด้วยเครื่องบิน แต่ถ้าหากมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบิน ผู้โดยสารที่กระทำความผิดจะได้รับโทษตามกฎหมาย โดยจะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามข้อกฎหมายในมาตราที่ 26 พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับความผิดบางประการต่อการเดินทางอากาศยาน 

นอกจากจะไม่สามารถสูบบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบินได้แล้ว การสูบพอตไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบินยังรบกวนผู้โดยสารคนอื่น ๆ ถึงแม้ว่าไอหรือควันจากบุหรี่ไฟฟ้าจะมีอันตรายที่น้อยกว่าบุหรี่มวน และยังมีกลิ่นที่หอมกว่า แต่ไอที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าก็มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย นอกจากนี้ ไอจากการสูบบุหรี่ยังอาจส่งผลกระทบต่อวาล์วระบายอากาศในเครื่องบิน โดยอาจทำให้เครื่องบินทำงานผิดปกติ และอาจทำให้เครื่องเกิดการขัดข้องหรือเกิดความเสียหายได้ 

ตัวอย่างบุหรี่ไฟฟ้าที่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้

สรุปเรื่องการนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบิน

ได้ข้อสรุปแล้วว่าเหล่านักสูบสามารถนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินได้ แต่ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ห้ามฝ่าฝืนกฎระเบียบ โดยต้องนำบุหรี่ไฟฟ้าติดตัวขึ้นเครื่องพร้อมแยกส่วน ห้ามโหลดเข้าใต้ท้องเครื่องโดยเด็ดขาด เมื่อนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินแล้ว ห้ามทำการชาร์จแบต และห้ามทำการสูบบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบิน เพราะการสูบบุหรี่บนเครื่องบินเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายครับ

สั่งซื้อบุหรี่ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำ ได้ราคาส่งตั้งแต่ชิ้นแรก ร้านมีเครดิตแน่นทักหาแอดมินได้เลยครับ