ภาพหน้าปก ร้านจำหน่าย บุหรี่ไฟฟ้า ราคาส่ง พอตไฟฟ้า มากมายหลายรุ่น

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. ข้อตกลง

โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงเหล่านี้ของเว็บไซต์ รวมถึงเงื่อนไขการใช้กฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมด อีกทั้งยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้คุณจะไม่ได้รับอนุญาตจากการใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ วัสดุที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายทางการค้ากฎหมายที่ใช้บังคับ

2. อนุญาตการใช้งาน

โดยอนุญาตให้ทำการดาวน์โหลดเนื้อหาแบบชั่วคราวหนึ่งสำเนา (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) บนเว็บไซต์ Podmultivs สำหรับส่วนบุคคล เป็นการดูชั่วคราวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น นี่คือการให้อนุญาตไม่ใช่การโอนกรรมสิทธิ์และภายใต้ใบอนุญาตนี้คุณไม่ควรที่จะ:

แก้ไขหรือคัดลอกเนื้อหา;

ใช้เนื้อหาเพื่อการค้าใด ๆ หรือสำหรับการแสดงในพื่นที่สาธารณะใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นในเชิงพาณิชย์หรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์);

พยายามที่จะแยกหรือถอดรหัสโปรแกรมซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของ Podmultivs;

ลบลิขสิทธิ์ใด ๆ หรือสัญลักษณ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นจากเนื้อหา; หรือส่งเนื้อหาให้กับบุคคลอื่นหรือ “เลียนแบบ” เนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ

การอนุญาตนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติถ้าหากคุณละเมิดข้อจำกัดเหล่านี้ และอาจถูกยกเลิกโดย Podmultivs ในเวลาใดก็ได้ เมื่อยกเลิกการรับชมของคุณในเนื้อหาเหล่านี้หรือเมื่อมีการยกเลิกการอนุญาตนี้ คุณจะต้องทำลายเนื้อหาหรือข้อความดาวน์โหลดใด ๆ ในความครอบครองของคุณ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการพิมพ์

3. ขอสงวนสิทธิ์

ข้อมูลเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ Podmultivs จัดทำขึ้นตาม “อย่างที่เป็น” Podmultivs ไม่มีการรับประกัน, ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย, และขอปฏิเสธการรับประกันและข้อขัดแย้งอื่น ๆ ทั้งหมด, รวมถึงไร้ขีดจำกัด, การรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของการซื้อขาย, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ Podmultivs ไม่รับประกันหรือให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง, ผลของแนวโน้มหรือความน่าเชื่อถือของการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

4. ข้อจำกัด

ไม่ว่ากรณีใดที่ Podmultivs หรือซัพพลายเออร์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึง, โดยไม่มีข้อจำกัด, ความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียข้อมูลหรือกำไร, หรือเนื่องจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของ Podmultivs แม้ว่า Podmultivs หรือตัวแทนที่มีอำนาจของ Podmultivs ได้รับแจ้งโดยคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัด ในการรับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดของความรับผิดต่อความเสียหายที่ตามมาหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจไม่มีผลกับคุณ

5. การแก้ไขและความผิดพลาดในการพิมพ์

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ Podmultivs อาจรวมถึงเทคนิคการพิมพ์หรือข้อผิดพลาดในการถ่ายภาพ Podmultivs ไม่รับประกันว่าเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ของตนมีความถูกต้อง, สมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน

Podmultivs อาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของตนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Podmultivs ไม่ได้ทำข้อผูกมัดใดๆ ในการปรับปรุงเนื้อหา

6. ลิงก์

Podmultivs ไม่ได้ทำการตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงออกไปบนอินเทอร์เน็ตและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ ดังกล่าว รวมถึงการเชื่อมโยงต่าง ๆ ไม่ได้แสดงถึงการรับรองโดยเว็บไซต์ของ Podmultivs การใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงใด ๆ ที่เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้

7. ข้อตกลงและเงื่อนไขปรับเปลี่ยนการใช้เว็บไซต์

Podmultivs อาจมีการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ของเว็บไซต์ตนได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จากการใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของฉบับปัจจุบัน

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของ Podmultivs จะอยู่ภายใต้กฎหมายของภาครัฐ, ประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมาย

ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้บังคับของการใช้งานเว็บไซต์ทั่วไป